Genel Kurul Çağrı Mektubu

Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Derneği

Sayın Üyesi,

 

Derneğimizin 2.olağan genel kurulu, tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereği aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere,

10 / Aralık / 2013 Salı günü, saat 17:00’de dernek merkezimiz olan

‘’ Okmeydanı Perpa B Blok Kat:13 No: 2535/A Şişli – İSTANBUL ‘’ adresinde toplanacaktır.

 

Bu toplantıda yetersayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı,

18 / Aralık / 2013 Çarşamba günü, saat 17:00’de  aynı adreste yapılacaktır.

 

Bütün üyelerimizin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Perpa Kartalları Beşiktaşlılar Derneği

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Rıdvan TUNA

 

 

G Ü N D E M

  1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve divanın seçimi.
  2. Divana toplantı tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi.
  3. Dönemin yönetim kurulu faaliyet raporu, bilançosu, gelir gider hesabı ve denetim kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü.
  4. Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
  5. Üç yıl görev yapmak üzere Yönetim Kuruluna 11 asıl ve 11 yedek üyenin seçimi.
  6. Üç yıl görev yapmak üzere Denetim Kuruluna 3 asıl ve 3 yedek üyenin seçimi.
  7. Tahmini bütçenin görüşülüp karara bağlanması.
  8. Dilekler ve kapanış